ANBI

Stichting Stift International Music Festival is organisator van het Stiftfestival en bezit de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Doelstelling is het organiseren van een jaarlijks kamermuziekfestival met topmusici en jong talent rond het Stift te Weerselo in Twente; educatie programma’s en masterclasses voor muziek studenten; het maken, distribueren en verkopen van muziekopnames van het festival; alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten die met het voorgaande verband houden.

Het festival werkt met vrijwilligers en freelancers. Het bestuur is onbezoldigd en handelt volgens de uitgangspunten van de Cultural Governance code.

Omdat het festival een ANBI status heeft, zijn zowel eenmalige als periodieke schenkingen onder voorwaarden voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar

Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen, gebruikt u dan a.u.b. het formulier “overeenkomst periodieke gift in geld” dat de Belastingdienst hiervoor gebruikt (zie site Belastingdienst) en stuur deze in duplo aan:

Stichting STIFT International Music Festival
Sniedershorst 59
7531 KL Enschede
 of via rodney@stiftmusicfestival.nl

Na ontvangst sturen wij u één exemplaar van de overeenkomst retour voor uw eigen administratie. Wij kunnen u de formulieren ook toesturen. Een verzoek daartoe aan rodney@stiftmusicfestival.nl volstaat.

Downloads

Meerjarenplan

Inhoudelijke verslagen

Jaarrekeningen

Overige
Anbi-formulier: Download hier het formulier van 2022
Beloningsbeleid: Download hier het beloningsbeleid
Aftreedrooster bestuur: Download hier het aftreedrooster

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel 50126482
RSIN 822561918

Adres- en bankgegevens

Stichting Stift International Music Festival
Sniedershorst 59
7531 KL Enschede
info@stiftmusicfestival.nl
www.stiftmusicfestival.nl
BTW: NL 82.25.61.918.B01
IBAN: NL20 RABO 0128 2527 07
BIC: RABONL2U

Stift in de Media

  • Volkskrant 2 september 2020 25 augustus 2020 ->Ook Guido van Oorschot, recensent van de Volkskrant, was in Weerselo en Oldenzaal op de openingsdag. Hij… Lees verder
  • NRC Handelsblad 2 september 2020 24 augustus 2020Joep Christenhusz bezocht en beluisterde twee concerten op de openingsdag van het festival, zondag 23 augustus. Hij noteert:… Lees verder