ANBI

Stichting Stift International Music Festival is organisator van het Stiftfestival en bezit de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Doelstelling is het organiseren van een jaarlijks kamermuziekfestival met topmusici en jong talent rond het Stift te Weerselo in Twente; educatie programma’s en masterclasses voor muziek studenten; het maken, distribueren en verkopen van muziekopnames van het festival; alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten die met het voorgaande verband houden.

Het festival werkt met vrijwilligers en freelancers. Het bestuur is onbezoldigd en handelt volgens de uitgangspunten van de Cultural Governance code.

Omdat het festival een ANBI status heeft, zijn zowel eenmalige als periodieke schenkingen onder voorwaarden voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar

Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen, gebruikt u dan a.u.b. het formulier “overeenkomst periodieke gift in geld” dat de Belastingdienst hiervoor gebruikt (zie site Belastingdienst) en stuur deze in duplo aan:

Stichting Stift International Music Festival (SIMF)
t.a.v. Rodney Mooij, penningmeester
Everloweg 1
7587 MA De Lutte of via rodney@stiftmusicfestival.nl

Na ontvangst sturen wij u één exemplaar van de overeenkomst retour voor uw eigen administratie. Wij kunnen u de formulieren ook toesturen. Een verzoek daartoe aan rodney@stiftmusicfestival.nl volstaat.

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel 50126482
RSIN 822561918

Adres- en bankgegevens

Stichting Stift International Music Festival
Everloweg 1
7587 MA De Lutte
info@stiftmusicfestival.nl
www.stiftmusicfestival.nl
BTW: NL 82.25.61.918.B01
IBAN: NL20 RABO 0128 2527 07
BIC: RABONL2U

Stift in de Media

  • CD The Messenger 28 december 2022 Tijdens het gelijknamige concert presenteren Borys Fedorov en Daniel Rowland op 29 december hun nieuwe CD. Deze werd begin december… Lees verder
  • Volkskrant 2 september 2020 25 augustus 2020 ->Ook Guido van Oorschot, recensent van de Volkskrant, was in Weerselo en Oldenzaal op de openingsdag. Hij… Lees verder