Stift Musical Encounters

De concerten zijn als livestream bij te wonen:
5 en 9 mei via een opname door Concerto Media,
7 en 8 mei via een enkele camera die het concert registreert.

de URL’s naar de livestreams komen kort voor de concerten beschikbaar.