ANBI

Stichting Stift International Music Festival is organisator van het Stiftfestival en bezit de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Doelstelling is het organiseren van een jaarlijks kamermuziekfestival met topmusici en jong talent rond het Stift te Weerselo in Twente; educatie programma’s en masterclasses voor muziek studenten; het maken, distribueren en verkopen van muziekopnames van het festival; alsmede het (doen) verrichten van alle activiteiten die met het voorgaande verband houden.

Het festival werkt met vrijwilligers en freelancers. Het bestuur is onbezoldigd en handelt volgens de uitgangspunten van de Cultural Governance code.

Omdat het festival een ANBI status heeft, zijn zowel eenmalige als periodieke schenkingen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar. Een éénmalige schenking kan voor 125% van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. Periodieke schenkingen zijn voor 100% belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over.

Sinds 2014 is voor een periodieke schenking niet langer een notariële akte vereist, maar volstaat een onderhandse akte. Het Stiftfestival gebruikt hiervoor het model van de Belastingdienst. Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen en genieten van fiscaal voordeel, vul dan onderstaande formulieren (online) in en stuur deze op aan:

Stift International Music Festival (SIMF)
t.a.v. Rodney Mooij, penningmeester
Everloweg 1
7587 MA De Lutte.
Na registratie sturen wij u één exemplaar van de akte retour voor uw belastingadministratie. Wij kunnen u de formulieren ook toesturen. Het fiscale voordeel is alleen mogelijk als er geen prestatie van het festival tegenover staat.

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel 50126482
RSIN 822561918

Adres- en bankgegevens

Stichting Stift International Music Festival
Everloweg 1
7587 MA De Lutte
info@stiftfestival.com
www.stiftfestival.com
BTW: NL 82.25.61.918.B01
IBAN: NL20 RABO 0128 2527 07
BIC: RABONL2U

Stift in de Media

  • Volkskrant 2 september 2020 25 augustus 2020 ->Ook Guido van Oorschot, recensent van de Volkskrant, was in Weerselo en Oldenzaal op de openingsdag. Hij… Lees verder
  • NRC Handelsblad 2 september 2020 24 augustus 2020Joep Christenhusz bezocht en beluisterde twee concerten op de openingsdag van het festival, zondag 23 augustus. Hij noteert:… Lees verder