Limited Edition

Stiftfestival 2020 gaat door, zij het vanwege alle maatregelen in een sterk gewijzigde opzet, natuurlijk onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 

Zomerfestival publiek

Weerselo, 5 juni 2020
De data om te noteren zijn: 23 – 29 augustus. Plaats van handeling zijn – naast de Stiftskerk waar maar enkelen live aanwezig zullen kunnen zijn vanwege de 1,5 meter eis, Kasteel Twickel (buiten), Landgoed Singraven, Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg en nog een of twee andere Twentse locaties.

Het succes van het livestream concert op 3 mei, de langzamerhand verruimde richtlijnen en de zeer coulante opstelling van subsidiënten en private fondsen bieden het Stiftfestival de kans om deze Limited Edition te organiseren. Wij hopen dat velen van u in augustus in de gelegenheid zullen zijn een of meer concerten live of via livestream (Stift-website, YouTube of Facebook) bij te wonen. 

De thema’s van dit festival, gebaseerd op Beethovens leven: Isolatie, Revolutie, Vrijheid, Broederschap, Natuur en Liefde, zijn actueler dan ooit. De definitieve programmering van concerten én livestream concerten, mededelingen over concertlocaties en start kaartverkoop publiceren we op 25 juni a.s. in onze nieuwsbrief, via deze website.